Hỗ Trợ sử Dụng Chữ Ký số

Tìm hiểu về chữ ký số, chứng thư số

CA là gì ?
Là nhà cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng được cấp phép bởi Trung Tâm Chứng Thực Chữ Ký Số Quốc Gia (Root CA) thuộc bộ Thông Tin Truyền Thông Việt Nam. Công ty cổ phần Chữ Ký Số Vina (Gọi tắt là Vina-CA) là một trong số các nhà cung cấp.

Chứng thư số là gì ?
Là một chứng nhận số được cấp bởi một CA và một phần quan trọng của chứng thư số được lưu trữ trong thiết bị PKI USB Token.

Tại sao phải lưu chứng thư số trong thiết bị PKI Token?
Lý do quan trọng nhất đó là bảo vệ chứng thư số của bạn một cách an toàn và duy nhất, bạn là người duy nhất có thể tạo ra chữ ký số của riêng mình với PKI Token của mình.

Phần mềm Vina-CA Token Manager

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Các trang web bạn cần ghi nhớ